Foenix Kringloop & Reïntegratie

Aruba 6
7332 BK Apeldoorn
www.foenix.nl
info@foenix.nl
055-5339482

Fiscaal nummer: 0091.40.050
Postadres: Postbus 138, 7300 AC Apeldoorn

Overzicht bestuur / RvT:

A. Bouwmeister, voorzitter
H.E.W. van den Dungen, secretaris
Martijn van den Heuvel, lid
D. Boddeus, lid

Zij ontvangen allen geen beloning

Jaarverslag

Download als pdf

Jaarrekening

Download als pdf

ANBI

Foenix heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Verkoopvoorwaarden

Download als pdf

Privacy policy

Bekijk hier hoe wij omgaan met jouw gegevens

Over Foenix

Al 37 jaar is Stichting Foenix de kringlooporganisatie binnen de gemeente Apeldoorn. Wat ooit begon als een klein vrijwilligersproject voor jongeren is inmiddels uitgegroeid tot een onafhankelijke, professionele organisatie. In de werkplaatsen, winkel, kantoren en ons transport bieden wij jaarlijks een werkplek aan, voor zo'n 750 mensen.

Wij zamelen gebruikte goederen in om deze te verkopen in onze winkels. Maar Foenix doet nog veel meer:

  • de kringloopwinkels
  • reïntegratie
  • Regionaal Overslag Station voor wit- en bruingoed

De kringloopwinkels

Binnen de gemeente Apeldoorn is Foenix de aangewezen organisatie voor de inzameling en verwerking van gebruikte goederen en grondstoffen. Mensen kunnen zelf hun herbruikbare spullen brengen naar het inzamelpunt aan Aruba 12, maar wij halen ze ook graag gratis op.

Alle ingezamelde spullen worden uitgezocht en zo veel mogelijk weer verkocht in onze kringloopwinkels. Spullen die niet verkoopbaar zijn worden voor zo ver mogelijk uit elkaar gehaald en als grondstof verkocht/verwerkt. Wat overblijft moeten wij, net als jij, tegen betaling storten bij Circulus.

Met de verkoop van tweedehands spullen en grondstoffen dragen wij ons steentje bij aan het verminderen van de afvalberg. Het geld dat wordt verdiend met de verkoop wordt onder andere gebruikt voor:

  • begeleiding en scholing van mensen;
  • werkplekken te creëren voor mensen;
  • huur, gas, water, licht enzovoort;
  • onze bedrijven draaiende te houden.

Reïntegratie

Onze winkels, ons brengpunt, het overslagstation: ze dienen allemaal hetzelfde doel: Mensen met verschillende achtergronden, dromen, problematieken, doelen enzovoort opvangen, begeleiden en reïntegreren richting de reguliere arbeidsmarkt.

Via heldere en effectieve reïntegratie trajecten geeft Foenix jaarlijks verschillende groepen mensen een kans op een (betere) toekomst en de mogelijkheid om weer mee te draaien in de maatschappij.

De mensen zelf staan centraal. Met hulp van gespecialiseerde instellingen bieden wij alle deelnemers een traject op maat, gericht op hun persoonlijke ontwikkeling.

Regionaal Overslag Station voor wit- en bruingoed

Foenix beheert het Regionaal Overslag Station voor de gemeente Apeldoorn. Op dit station, aan Aruba 12, worden alle afgedankte elektrische apparaten verzameld en gesorteerd. Het wordt gerepareerd en gedemonteerd in de technische werkplaats aan de Vlijtseweg 136. Van hieruit vinden deze producten en grondstoffen hun weg naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven om gerecycled te worden.

Apeldoorn Business Award 2016

In 2016 hebben we de Apeldoorn Business Award gewonnen in de categorie maatschappelijke organisaties.
Het juryrapport:

“Foenix laat zien hoe je door reïntegratie in combinatie met hergebruik een dubbele maatschappelijke functie creëert en daarmee een succesvol bedrijf kunt vormen. Foenix laat ondernemerschap zien waarbij re-integratie verpakt wordt in een goed businessmodel en constant oog is voor innovatie, duurzaamheid, beleving en sociale en maatschappelijke betrokkenheid.”