Samen impact maken

Duurzaamheid, sociale betrokkenheid en organisatorische slagkracht bepalen onze impact.

Mede dankzij jou hebben we dit jaar 3550 ton aan spullen hergebruikt. Dit is goed voor het milieu en de verkoop van herbruikbare spullen geeft ons de organisatorische basis om jaarlijks 750 mensen te helpen re-integreren.

Mens en werk

Iedereen kan mee doen

Wij zijn ervan overtuigd dat werken bijdraagt aan een beter leven: je ontmoet mensen, doet nieuwe ervaringen op en kan talenten ontplooien.

Bij Foenix staan mensen en hun connectie met werk centraal. Van servicegericht werk zoals in de winkels tot ambachtelijke werkzaamheden bij de houtwerkplaats. We willen dat iedereen mee kan doen.

In 2021 waren er, ondanks Corona, 618 medewerkers werkzaam bij Foenix. Een fantastisch resultaat waar we met zijn allen trots op zijn.

Medewerkers verdeling

Vaste medewerkers

 

Medewerkers MV

Gemiddeld aantal dienstjaren
Het gemiddelde aantal dienstjaren bij Foenix op peildatum 31 december 2021 is 7,2 jaar.

Onderverdeling vast / tijdelijk
Van onze medewerkers hebben 25 personen een contract voor onbepaalde tijd en 9 een contract voor bepaalde tijd.

Medewerkers Leeftijd

Ter vergelijking: De gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking (jan 2020) is 42 jaar. (bron: www.uwv.nl)


Hergebruik en reparatie

3850 ton verzameld

3000 ton is door jullie naar ons innamepunt Aruba 12 gebracht.
850 ton aan herbruikbare spullen is door ons opgehaald in de regio. Dat doen we met twee vrachtwagens.

2150 ton herbruikbaar via onze winkels

Van de 3850 ton zijn 850 ton afgedankte elektrische apparaten gesorteerd en gedemonteerd om gerecycled te worden. 250 ton textiel en 300 ton metaal zijn als grondstof hergebruikt.
300 ton aan spullen is onbruikbaar en moet, met kosten, worden afgevoerd als afval.

Herbruikbare kledingstukken, meubels, boeken, platen, elektrische apparaten en alles wat je nog meer kan bedenken worden aangeboden in onze winkels. Hier zijn pareltjes voor iemand anders.

CO2 besparing

3550 ton hergebruikte goederen besparen een CO2 uitstoot die gelijk is aan de uitstoot 2219 huizen in 1 jaar.

 

= 10 huizen
1 ton ingezamelde goederen = 1000 kg CO2 besparing

Repareren en maken

Foenix is een Circulair Ambachtscentrum. Met het Repair Café, Textielatelier, fietsenmaker en houtwerkplaats zorgen we dat spullen nog langer kunnen worden door gebruikt en maken we nieuwe producten van afgedankt materiaal.

Ons Repair Café is aangesloten bij Repair Connects, een nieuwe community voor reparatie. We werken samen met andere partijen aan een reparatie kennisbank zodat we apparaten beter kunnen repareren.

 


Organisatie

Medewerkers


Raad van toezicht (vrijwillig)

 

Overhead
Directie

Administratie

 

Kringloopwinkels

 

Circulair Ambachtscentrum en logistiek

Financiën