Samen verlengen we de levensduur van elektronica

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elektrische en elektronische apparaten zo lang mogelijk gebruikt worden? Deze vraag staat centraal in het Europese project E6. E6 staat voor ‘Ecosystems for Extended-lifetime of End-of-Use Electrical and Electronic Equipment’. Vrij vertaald vanuit het Engels: Lokale samenwerkingen voor het verlengen van levensduur van elektrische en elektronische apparaten. Vijf EU-landen uit noordwest Europa werken hierin samen.

Stimuleren van de circulaire economie

Dit doen we door langer gebruik, hergebruik, reparatie en refurbishment (opknappen voor hergebruik) te stimuleren. Dit zijn belangrijke stappen in de circulaire economie. Hier werken we aan op zowel op wetenschappelijk als praktisch niveau. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van businessmodellen en dataplatforms, maar ook door het verbeteren van inzameling en bewustwordingscampagnes. Als een product langer mee gaat, is dat beter voor het milieu en voor toekomstige generaties. Je hebt immers geen materialen, transport en energie nodig om een nieuw product te maken en te vervoeren.

Europese en lokale samenwerking

Binnen dit Europese project is Foenix Kringloop | Reïntegratie | Circulair Ambachtscentrum een samenwerkingspartner. We werken lokaal nauw samen met de gemeente Apeldoorn en Circulus. Dit doen we onder leiding van Saxion Hogeschool, de leider van het project.

 

In het E6 project werken 19 organisaties vanuit heel noordwest Europa samen. Dat zijn o.a. gemeenten, universiteiten en onderzoeksinstituten uit Nederland, Duitsland, België, Ierland en Frankrijk.

Projectdetails

  • Programma: Interreg NWE (Northwest Europe)
  • Totale subsidie: €8,154,079.96
  • EU subsidie: €4,892,447.94
  • Looptijd: 2023 - 2027