Unieke samenwerking in Apeldoorn

Op maandag 11 juli heeft Foenix samen met vijf andere maatschappelijke organisaties (te weten Circulus, Accres, ROC Aventus Apeldoorn, Werkleerbedrijf Lucrato en de Gemeente Apeldoorn afdeling Onderhoud en Beheer), een intentieverklaring ondertekend om de al in verschillende vormen bestaande samenwerking verder te intensiveren.

Foto's zijn gemaakt door Accres & Werkleerbedrijf Lucrato.

 

 

We werken graag samen om ervoor te zorgen dat inwoners van Apeldoorn die het nodig hebben op een goede plek terecht kunnen komen, een plaats waar ze zich welkom en veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Alle samenwerkingspartners zetten zich met hart en ziel in voor de realisatie van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. We bundelen onze krachten om dit in Apeldoorn mogelijk te maken.