Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

We vinden het welzijn van onze collega's en het creëren van een veilige en gezonde arbeidssituatie essentieel. Daarom hebben we in juni onze werknemers de mogelijkheid geboden om zichzelf te laten checken om na te gaan hoe het met hun vitaliteit is gesteld. Het is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) dat de gezondheid van onze werknemers in kaart brengt. 
Deze health check bestond uit een persoonlijk onderzoek van ongeveer 1 uur waarbij verschillende waarden gemeten werden zoals hun bloeddruk, gewicht e.d. (er werd geen bloed afgenomen) en er werd gekeken naar hun sportieve prestaties d.m.v. een korte test. Naar aanleiding van de gemeten waarden kregen ze een gesprek met een vitaliteitscoach en maakten ze hun eigen vitaliteitsplan. PMO is naar tevredenheid afgerond. In de komende periode zullen we opnieuw een PMO aan onze werknemers bieden.