Keurmerk Kringloop Nederland verlengd!

Dinsdag 16 april jl. stond bij Foenix Kringloop | Reïntegratie | Circulair Ambachtscentrum in het teken van het Keurmerk Kringloop Nederland.

 

Wij ontvingen Marc van den Broecke, auditor namens de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, die gedurende deze dag inzage kreeg in de processen binnen ons bedrijf.

Wat betekent het Keurmerk Kringloop Nederland voor Foenix?

Het keurmerk staat ervoor garant dat de besturende, primaire en interne processen op orde zijn. De organisatie heeft circulaire en inclusieve doelstellingen en operationaliseert deze. Bovendien voldoet ze aan collectieve arbeidsvoorwaarden.

Wat zijn de voordelen van het Keurmerk Kringloop Nederland?

Met het keurmerk laten wij zien dat wij een betrouwbare partner zijn waarbij de zaken op orde zijn. Tegelijk biedt het Kader Keurmerk Kringloop Nederland onze organisatie houvast om onze bedrijfsvoering te professionaliseren.
Quote auditor: "Foenix heeft een turbulente tijd achter zich gelaten en is met de komst van haar nieuwe directeur in rustiger vaarwater gekomen. Opvallend is de positieve flow die in het bedrijf heerst. In relatief korte tijd zijn grote stappen gezet en dat is een knappe prestatie. Foenix is een mooi bedrijf, met aansprekende winkels -allen met een eigen karakter- en uniek geworteld in de Apeldoornse samenleving". 
Voor meer informatie over het Keurmerk Kringloop Nederland, zie onderstaande link:

Wij werken aan een duurzame en betrokken samenleving. Doe je mee?