De Wasserij & Het Textieatelier van Foenix zijn open!

5 april zijn De Wasserij & Het Textielatelier als onderdeel van Foenix geopend. Dit is een nieuwe duurzame wasservice ten behoeve van nog meer hergebruik en service voor bedrijven en particulieren. Bij Foenix stroomt 260 ton kleding per jaar binnen. Hiervan voldoet 15 procent aan de kwaliteitseisen om in de winkels van Foenix verkocht te worden. Door te gaan wassen kunnen we nog 10% extra beschikbaar stellen voor direct hergebruik. Er komt ook mooie kleding binnen waarbij we door het verrichten van een kleine herstelactie in ons Textielatelier deze ook weer direct en plaatselijk aan kunnen bieden.  

De doelstellingen van Foenix zijn drieledig. Ten eerste, wil Foenix via De Wasserij & Het Textielatelier hergebruik van kleding en ander textiel stimuleren om verspilling van textielmaterialen tegen te gaan en verspreiding van milieuverontreinigende stoffen te beperken, door te voorkomen dat textiel in de afvalstroom belandt. Omdat Foenix in een integrale aanpak gelooft en bescherming van bronnen, duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit belangrijk vindt worden bij De Wasserij alleen maar biologisch afbreekbare wasmiddelen gebruikt. 

Ten tweede, als leer- en werkbedrijf biedt Foenix aan een iedere de gelegenheid om mee te doen in de samenleving.                       

Ten derde, stimuleert Foenix het gedachtegoed ‘deeleconomie’: u koopt een dienst (en tijd) in plaats van een machine waardoor via de laagdrempelige De Wasserij & Het Textielatelier en interactieve en sociale ontmoetingsplek tot stand is gekomen.

Door uw was bij De Wasserij te laten doen draagt u bij aan een schonere, duurzame en inclusieve samenleving. Zo werkt u samen met ons aan een Circulaire Inclusieve Samenleving.

De Wasserij & Het Textielatelier zijn gerealiseerd mede door de financiële bijdrage van Instituut Gak en het Oranje Fonds.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Meer informatie is te vinden op www.oranjefonds.nl.

Wij danken Instituut Gak en het Oranje Fonds van harte voor hun bijdrage!

Wilt u uw was laten doen?
Kijk dan op www.dewasserij.nu