Bezoek van de het GelrePact

Foenix Circulair Ambachtscentrum ontving donderdag 28 maart jl. een delegatie van het GelrePact, onder aanvoering van Helga Witjes, Gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Het GelrePact is een samenwerkingsverband van de Gelderse arbeidsmarktregio's en de Provincie op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Op verzoek van Werkcentrum VeluweStedendriehoek heeft Foenix zich kunnen presenteren en haar activiteiten op het gebied van inclusief werkgeverschap kunnen toelichten.

Na de presentatie van Sam Hannah Schraven omtrent de dienstverlening van het Expertisecentrum Social Return werd het bezoek afgesloten met een rondleiding door het Circulaire Ambachtscentrum.

Wij werken aan een duurzame en betrokken samenleving. Doe je mee?