PSO-keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. De focus ligt daarbij op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Foenix Circulair Ambachtscentrum is sinds juli 2023 is in het bezit van het PSO-keurmerk trede 3. Dit is het hoogst haalbare niveau. Bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat er meer personen uit de kwetsbare doelgroep werkzaam zijn bij het PSO-gecertificeerde bedrijf dan bij organisaties van dezelfde omvang.

Voor meer informatie: www.pso-nederland.nl