De crowdfunding is succesvol afgesloten!

Investeer in een betere toekomst

U kunt nu bijdragen aan een duurzame, betrokken samenleving èn financieel rendement behalen van 3% netto

Bij Foenix houden we van WIN-WIN situaties. Duurzaam èn betrokken, lekker winkelen èn hergebruiken, aan jezelf werken èn onze organisatie aanvullen. Daarom hebben we wat nieuws bedacht:

Een aardig financieel rendement voor u èn liquide middelen om duurzaam te innoveren voor ons. U kunt vanaf nu, via Waardevoorjegeld.nl, investeren in ons pand aan de Molenmakershoek in Apeldoorn.

Totale investering: €700.000,- | Looptijd: 5 jaar | Rente: 3% netto | Gedeeltelijk aflossing | Risico: laag vanwege onderpand en langjarig huurcontract

Binnen kijken met directeur Arjin Jans

Door uw investering draagt u bij aan 750 werk- en leerplekken en het hergebruik van 3330 ton aan goederen per jaar

Over Foenix

In 1982 is Foenix als burgerinitiatief opgericht omdat we vonden dat het beter kon: er was een drang naar een meer duurzame en betrokken samenleving. We waren innovatief toen we werkplekken voor jongeren creeerden door werkzaamheden rondom duurzaam hergebruik te bekostigen met verkoop in kringloopwinkels.

Nu, 37 jaar later, vinden we nog steeds dat het beter kan en werken we nog op dezelfde wijze: het samenbrengen van betrokkenheid, duurzaamheid en innovatief ondernemen is de basis voor een betere buurt, stad, samenleving en wereld.

Uit het dagblad  Trouw:

'We willen géén Booking.com zijn! Kringloopbedrijf Foenix weigert in deze crisis alleen de hand bij de overheid op te houden, maar wil investeren met behulp van een ‘burgerlening’.

Lees het artikel hier

Investeren voor de toekomst
De wereld veranderd continu en wij blijven innoveren. De afgelopen jaren hebben we verschillende formules geprobeerd en toegevoegd aan onze kringloopwinkels.

Zo hebben we nu een fietsenmaker, repaircafé, lunchroom Loods 17, De Wasserij, het Textiel Atelier, schatkist en we werken momenteel we aan een houtwerkplaats. Met een breder palet aan services kunnen we ook een breder palet aan leer- en werkplekken aanbieden.

Veel gestelde vragen

Waarom vragen jullie mensen om te investeren?
Om samen met ons te werken aan het creëren van een betere toekomst.
Wat gaan jullie met het geld doen?
We kunnen onze missie (bijdragen aan een circulaire en inclusieve samenleving) verder uitbreiden en realiseren. Een van onze doelstellingen is bijvoorbeeld het inrichten van een ambachtsplein zodat we meer werk- en leerplekken kunnen creëren en het hergebruikspercentage (op dit moment 92%)  aanzienlijk kunnen verhogen.

Hoe kan het dat er al is geïnvesteerd in dit project, voordat het is open gesteld voor inschrijving?
Stichting Foenix heeft een aantal personen in haar midden, die de financieringsaanvraag kennen. Zij willen zich vooraf ook uitspreken volledig achter deze financiering en achter dit project te staan en willen hier ook hun commitment in aangeven. Waardevoorjegeld heeft er in toegestemd, dat dit wordt verwerkt, nog vóórdat de inschrijving wordt opengesteld.

 Hoe ziet het huurcontract eruit?
De stichting huurt het volledige pand van de BV. Hiervoor tekent de stichting een contract met de BV voor minimaal 5 jaar. De stichting betaalt tevens een borg van drie maanden huur. In het contract verklaart de stichting het pand te gebruiken voor maatschappelijke en/of groene doelen. Commerciële activiteiten op zondag zijn niet toegestaan onder het huurcontract. De stichting verhuurt een deel van het pand onder aan zorginstelling ’s Heerenloo. 

Welke invloed heeft de corona-crisis op de organisatie?
In februari van dit jaar behaalde de winkel recordomzetten naar aanleiding van de landelijk uitgezonden 5-delige documentaire “De kracht van de Kringloop”, waarin de mensen van Foenix een belangrijke plek innamen. N.a.v. de maatregelen rondom het corona-virus is de omzet gedurende een aantal weken fors teruggelopen (tot 30% van de normale omzet). Sinds april/mei is de stijgende lijn weer duidelijk zichtbaar. De organisatie verwacht in juli weer op het oude omzetniveau te zijn. 

De organisatie heeft gebruik kunnen maken van enkele regelingen m.b.t. uitstel van huur en belasting, maar lijkt niet in aanmerking te komen voor de NOW-regeling. Daarvoor is de omzetdaling niet groot genoeg. 

Wanneer krijg ik mijn investering terug?
Elk jaar ontvangt u het netto rentepercentage van 3%. Na 5 jaar ontvangt u uw investering terug.
Krijgen jullie geen geld van de gemeente?
Voor de uitvoering van een aantal projecten ontvangen we een bijdrage van de gemeente.
Hoe komen jullie aan het pand?
We hebben het pand in 1999 gekocht en in de loop der jaren gerenoveerd.

Wat is de rol van Foenix Vastgoed BV?
De BV koopt het pand aan de Molenmakershoek van de stichting. De BV wordt eigenaar en is ook de tegenpartij voor de crowd. In de BV gebeurt niets anders dan verhuur van het pand aan Stichting Foenix Kringloop en Re-integratie (hierna “stichting”)en andere maatschappelijke organisaties. De BV heeft als doel om duurzaam vastgoed ter beschikking te stellen aan maatschappelijke organisaties zoals Foenix. 

Maakt de stichting winst?
De stichting is niet gericht op het maken van financieel rendement. Het financieel rendement wordt aangewend om maatschappelijk impact te creëren. Het resultaat van de stichting fluctueert sterk. Recentelijk heeft de stichting verlies gedraaid, doordat de bijdrage van de gemeente Apeldoorn is verminderd. Om dit verlies op te vangen ontwikkelt de stichting momenteel diverse nieuwe initiatieven. De begroting komt gemiddeld break-even uit (geen winst, geen verlies).

De BV maakt naar verwachting wel winst, hoewel we ook hier de winst proberen te beperken. De winst kan gebruikt worden voor de doelstelling van de BV, als buffer voor toekomstige verplichtingen, voor verdere verduurzaming of het kan ten goede komen aan de stichting. 

Wat gebeurt er als de campagne niet succesvol is?
Dan gaan wij met investeerders in gesprek. Wij kunnen dan met een aangepast voorstel komen. De investeerder heeft op dat moment de mogelijkheid om zijn inleg (zonder kosten) terug te ontvangen. 

Waarop is de rente van 3% gebaseerd?
De rente houdt het midden tussen de huidige spaarrente die zéér laag is en het rendement op louter commerciële investeringen. Wij vinden dat het rentepercentage een goede weerspiegeling is van het risico. Daarnaast ontvangt de investeerder niet alleen financieel rendement, maar ook een groot sociaal en ecologisch rendement. 

Wat is een betere toekomst?
Een betere toekomst is duurzaam, gezond, groen en sociaal waarin we de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en waarde-vernietiging minimaliseren. Een toekomst waarin we nog meer mensen kunnen ondersteunen om hun eigen waarde te ontwikkelen en niet aan de kant van de samenleving komen te staan. Een toekomst waarin we met z'n allen bewust worden dat we van elkaar afhankelijk zijn en medeverantwoordelijk zijn dat we een betere toekomst opbouwen.

 Wat is de rol van Stichting Foenix Kringloop en Re-integratie?
De stichting voert maatschappelijke en groene activiteiten uit door middel van het exploiteren van kringloopwinkels, een Wasserij & Textielatelier, een Repair Café, een houtwerkplaats en een lunchroom. De stichting is de enige aandeelhouder in de BV. 

 Waarom een Stichting én een BV?
Als stichting is ons doel niet om vastgoed te bezitten of om vastgoed te verduurzamen. De BV heeft dat doel wél. Dat maakt het voor de crowd overzichtelijk om te investeren. De inkomsten in de BV (huur) zijn stabiel en voorspelbaar. Daarnaast zijn er in de BV geen andere schuldeisers en is de balans sterk en overzichtelijk. De crowd staat dus niet direct in contact met het vaak wisselende resultaat in de stichting. 

Hoe duurzaam is het pand?
Het pand is ruim 20 jaar geleden door de stichting gekocht voor plm. 1 miljoen gulden. Sindsdien zijn er veel aanpassingen gedaan. Zo is het dak voorzien van zonnepanelen (zo wordt voorzien in de energiebehoefte van 36 adressen in de buurt), beschikt heel het pand over energiezuinige verlichting en is onlangs de voorpui voorzien van isolerend glas. Momenteel bedraagt de waarde van het pand bijna 1,1 miljoen euro. 

Wanneer wordt de BV opgericht?
De BV wordt opgericht zodra de crowdfunding campagne succesvol is. 

Hoe groot is de kans dat de stichting de huur niet kan betalen?
De huur van het pand is gebaseerd op de huidige lasten die de stichting heeft. Deze lasten heeft de stichting al meer dan 20 jaar kunnen opbrengen, maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Daarom betaalt de stichting ook, zoals gebruikelijk, een borg voor drie maanden. 

Mocht de stichting in een situatie komen dat de huur niet betaald kan worden dan zou met een lagere huur ook de rente en aflossingsverplichting aan de crowd voldaan kunnen worden. Als de stichting langdurig de huur niet kan betalen dan zal de BV op zoek moeten gaan naar een andere maatschappelijke huurder. 

Als ultiem middel kan het pand verkocht worden en met de opbrengst kan de crowd afgelost worden. 

 Liever op een andere manier bijdragen?