Milieu en voorlichting

Milieu en voorlichting

Kringloopbedrijven helpen het milieu te ontlasten door het creëren van een kringloop. Maar wat houdt een kringloop precies in en hoe wordt de ideale kringloop gerealiseerd? Wat moeten wij daarvoor doen en vooral, wat moeten we daarvoor laten?

Om inzicht te geven in het kringloopproces en om het milieubewustzijn te activeren, organiseert Foenix Kringloop en Reïntegratie rondleidingen, lezingen enzovoort voor onderwijsinstellingen, verenigingen en belangstellenden.

Voor scholen worden in samenwerking met collega Kringloopbedrijven lesprogramma’s gemaakt die kinderen op een actieve wijze laten kennis maken met het kringloopproces. Interesse? Neem dan contact met ons op via (055) 533 94 82 of info@foenix.nl.